همه شرکت ها

نمایش 1 - 9 از 23 نتیجه
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: 65072
 • شناسه ملی: 14009274000
 • مدیر عامل: دکتر مرضیه صالحی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: 2257
 • شناسه ملی: 14009320205
 • مدیر عامل: دکتر نگین سادات ابطحی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: 55221
 • شناسه ملی: 14005437331
 • مدیر عامل: مهندس سمانه امینی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: 65790
 • شناسه ملی: 14005437331
 • مدیر عامل: مهندس سعید قندی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: در حال تأیید
 • شناسه ملی: در حال تأیید
 • مدیر عامل: مهندس مطهره عموشاهی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: در حال تأیید
 • شناسه ملی: در حال تأیید
 • مدیر عامل: دکتر حامی ایزدی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: در حال تأیید
 • شناسه ملی: در حال تأیید
 • مدیر عامل: مهندس نازنین شریفی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت : ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: در حال تأیید
 • شناسه ملی: در حال تأیید
 • مدیر اجرایی : المیرا شریعتی
جزئیات شرکت :
 • موقعیت: ایران - اصفهان
 • شماره ثبت: در حال تأیید
 • شناسه ملی: در حال تأیید
 • مدیر عامل: مهندس سیّد احمد میرمحمدی
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب